Loading...

อัพเดทล่าสุด! มาดูกันว่าทำใบขับขี่ใหม่-ต่ออายุ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ผู้ขอรับควรจะศึกษาให้เข้าใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

2.การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่ บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย

4.การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะจะ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย

5.ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด

ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ลองไปดูหน้าตาใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภาพรับรองกันสักหน่อย https://gnews.apps.go.th/news?news=13942

ข้อมูลจาก FM91 Trafficpro

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here