Loading...
หน้าแรก ข่าวสังคม เกือบ100ปีไม่มีรัฐบาลไหนทำ”บิ๊กตู่”สั่งยกเลิกกฎหมายขายฝากที่ดิน กดหัวคนจน จนถูกนายทุนยึดโฉนดมานับไม่ถ้วน

เกือบ100ปีไม่มีรัฐบาลไหนทำ”บิ๊กตู่”สั่งยกเลิกกฎหมายขายฝากที่ดิน กดหัวคนจน จนถูกนายทุนยึดโฉนดมานับไม่ถ้วน

3596
0
Loading...

 

วันที่ 19 ก.ย.61 มีรายงานว่า ทางเพจ เปรี้ยง ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการแก้กฏหมายขายฝากที่ดินโดยได้ระบุว่า…  90ปีที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลไหนแก้กฏหมายขายฝากที่ดิน…รัฐบาลลุงตู่ทำให้ดู 👍 👍
การประชุมครม.สัญจร เมื่อวานที่ผ่านมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

ร่างพรบ.ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือของประชาชนไปเป็นของนายทุน โดยที่ผ่านมากว่า 90 ปี เรื่องขายฝากจะอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีความพยายามของรัฐบาลในอดีตที่จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแต่ไม่สำเร็จ

การแก้ไขกฎหมายขายฝากครั้งนี้ กำหนดให้การขายฝากที่ดินการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจ ได้รับการคุ้มครองสัญญา และตามกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคจากเดิมอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการทำสัญญาขายฝากต้องทำเป็นหนังสือที่ได้รับการตรวจสอบสัญญา โดยนิติกรหรือพนักงานที่ดินก่อนนำไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน เพื่อให้มีสัญญามาตรฐานไม่ให้นายทุนกำหนดเงื่อนไขเอาเปรียบผู้ขายฝาก

ขณะที่เรื่องการทำข้อเพิ่มเติมในสัญญานั้น ต้องได้รับการตรวจสอบจากนิติกรและเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนเช่นกัน หากมีข้อตกลงที่กดขี่ข่มเหงประชาชน จะถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ส่วนการทำสัญญาขายฝากจะต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี เนื่องจากสัญญาขายฝากในปัจจุบันพบว่า มีการทำสัญญาขายฝากเป็นระยะเวลา 4 เดือน เพราะตั้งใจที่จะให้ประชาชนทำสัญญารอบใหม่โดยจะคิดค่าทำสัญญาครั้งละ 40,000-50,000 บาท หรือต้องการให้ที่ดินหลุดจำนองโดยเร็ว

ขณะเดียวกันร่างพ.ร.บ.ขายฝากฉบับแก้ไขจะกำหนดให้ผู้ซื้อฝากต้องมีหนังสือแจ้งผู้ขายฝากให้รับทราบล่วงหน้า 6 เดือน ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องเอาเงินมาคืนตามสัญญา ถ้าไม่แจ้งให้ยืดเวลาสัญญาออกไปอีก 6 เดือน ส่วนดอกเบี้ยต้องคิดไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี


คลิป

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here