เว็บเพื่อนบ้าน
icon_cpallnews
wearecp1
buddy
time-atendance
icon_thaigo

Who's Online
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
HOT NEWS
วิดีโอการเกษตร

World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
ราคาซื้อสินค้าเกษตร
ราคาซื้อสินค้าเกษตร กฤตพรการเกษตร 
เดือน กรกฏาคม 2558
สินค้า ราคา/กก.
ข้าวโพดฝัก 30% 6.3 บาท
ข้าวโพดเม็ด 30% 8.0 บาท
ราคาขายสินค้าเกษตร
ราคาขายหน้าลาน กฤตพรการเกษตร 
เดือน พฤษภาคม 2558
สินค้า ราคา/กก.
ข้าวโพดฝัก -
ข้าวโพดเมล็ด -
มันเส้น - <20%
มันเส้น เบอร์ 2 - <16%
งาดำ 45.40 บาท
ข้าวมะลิเบอร์ 1 25.80 บาท
ข้าวขาวธรรมดา 17.30 บาท
ข้าวเบอร์ 2 15.80 บาท
ข้าวท่อน(ดิหลก) 14.90 บาท
ลายข้าว(หยิม) 14.20 บาท
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคาซื้อของบริษัทผลิตอาหารสัตว์
ความชื้นไม่เกิน 14.5%

สินค้า ราคา/กก.
ซีพีบางนา 10.65 บาท
ซีพีศรีราชา 10.65 บาท
ซีพีราชบุรี 10.65 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.65 บาท
ซีพีโคราช 10.75 บาท
กรุงไทยอาหารสัตว์(พระประแดง)  10.70 บาท
กรุงไทยอาหารสัตว์(บ้านบึง) 10.75 บาท
เบทาโกร 10.70 บาท
เซ็นทาโก 10.70 บาท
แหลมทองสหการ -
แบ่งปัน